EĞİTİMLERİMİZ

YANGIN GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ

yangin guvenligi risk analizi

EĞİTİMİN AMACI

İşletmelerde Yangın Deprem Sel Gibi Acil Durumlarda Çalışanların ve İşletmenin güvenliğinin sağlanması için 27/11/2007 Tarihli Ve 2007/12937 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinin Hükümleri Dikkate Alınarak Tüm tesis gezilerek Acil durumlarda Bina, tesis ve
Personeli etkileyebilecek olumsuz durumların fotoğrafları çekilerek tespiti yapılır. Fine Kinney Metoduyla Tüm Bulgular ve Alınması gereken Önlemler Raporlanarak işletmeye sunulur.

HEDEF KİTLE


İşletmeler

ANALİZ MODELİ


Fine Kinney Metodu