EĞİTİMLERİMİZ

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

yüksekte çalışma eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nun 17. Maddesine Ve 15.05.2013 Tarih Ve 28648 Sayılı Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 5. Maddesi Hükümleri Dikkate Alınarak Yüksekte Çalışacak Personelin Güvenli Bir Biçimde Çalışmasını Sağlayacak Bilgi Birikimine Ve Donanım Kullanma Pratiğine Ulaştırmak. İhtiyaç Olduğunda Kullanabileceği Kurtarma Becerilerini Kazandırmak.

HEDEF KİTLE


Yüksekte Çalışma Yapacak Tüm Personel

EĞİTİMİN MODULÜ


 Yüz Yüze / Online / Uygulamalı

EĞİTİMİN İÇERİĞİ


• Teknik Tanımlar
•  İşveren ve çalışanların sorumlulukları
• Düşme Tehlikesi Bulunan Ortamlar ve Önlemler
• Kişisel koruyucu malzemeler
• Yüksekte Çalışmada Kullanılan Teknik Malzemeler ve Kullanımları
• Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri
• Yüksekte çalışma ekipmanları ve bunların doğru kullanımları
• Uygulama