Afet Eğitimi Günü

Afet Günü Eğitimi

acil durum tahliye tatbikatı eğitimi

Eğitim, uygarlıkların vazgeçilmez gereksinimidir. Eğitimin amacı, insan ve toplum yaşamını kolaylaştırmak, güzelleştirmek, zenginleştirmek, iyileştirmek, kişiyi ve toplumu mutlu kılmaktır. Eğitimde atılan her bir adim, toplumun duyarlılık bilincini, yaratıcılığını, akılcı düşünme gücünü, doğal yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek için gereken gücü artırmaktadır. Deprem, yangın, sel, heyelan, çığ, tsunami gibi olaylar doğal afetlerdir. Can ve mal kaybına yol açan doğal afetlerden en az zararla kurtulmak için yeterince bilgilenmeliyiz. Doğal afetlerin bir çoğunu engelleyemeyiz ancak aldığımız bilgileri tatbikatlarla pekiştirerek doğal afetlerin zararlarından kurtulabiliriz.
Doğal afetlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirmek, toplumun her ferdinin ve her kesimin kuşkusuz iyi bir eğitim alması ile mümkün olacaktır. Bu, iş yerinde çalışanların, okulda çocukların ve halkın bilinçlendirilmesi, eğitimin tüm öğelerinin seferber edilmesiyle mümkün olacaktır.

 

 

Üniversiteli Yangın Akademisi